Dr Chubby

là ai?

Tôi là Dr. Chubby, Chubby nghĩa là mũm mĩm, Dr hay Doctor là bác sĩ. Tôi là một bác sĩ da liễu có chứng chỉ hành nghề.

Hành trình học vấn

Timeline drchubby 1

Đối tác của Chubby